ทำความรู้จัก “Visual Recording” สกิลเทพ 2018 แค่กระดาษกับปากกาก็เปลี่ยนโลกได้ [Brand Buffet 2018 Apr]

Panit was honored to give an interview to “Brand Buffet” after participating in important major events like Techsauce Global Summit 2017-2018, TEDx Bangkok, Startups Thailand and many other notable events in Thailand. (Visit Brand Buffet Archive page)
BVC Asia by Panit in Brand Buffetปุ่น พนิต วาดรูปถอดประเด็นจากรองนายกรัฐมนตรี ในงานด้านนวัตกรรม เขาได้ถ่ายทอดความคิดของภาพวาดหลังจากได้จับประเด็นเสร็จ
BVC Asia Graphic Facilitation, Visual Note, Visual Summary
Graphic Record, Visual Note
Graphic SummaryGraphic Record, Graphic FacilitationBrand Buffet, Panit Thanya, Graphic Facilitator Pioneer
Panit Draw his Visual Summary for Kbank in the Major Event of Digital DNA, and he also one of the Speaker in this event. This news from Popular Post in Brand Buffet